Med miljön i fokus

För oss är hållbarhet något som genomsyrar hela vår verksamhet, från förvaltning till ägande och utveckling av vårt fastighetsbestånd. Vi vill hitta lösningar som är hållbara ekonomiskt och ekologiskt, både för oss själva som företag och för våra kunder. Detta betyder att vi i de beslut vi tar väger in frågor både ur miljösynpunkt och långsiktigt ekonomiskt tänkande. Vi tror att hållbarhet är något som är viktigt både för dig som enskild person, för oss som lokalt företag och för stora internationella aktörer. Långsiktiga beslut skapar värde på alla nivåer. 

TJ Gruppen äger inom vårt fastighetsbestånd även 800 ha produktiv skogsmark, detta motsvarar i yta ca: 1150 fotbollsplaner. De träd som växer på denna areal binder uppskattningsvis 6500 ton koldioxid per år. Vi har på alla dessa fastigheter sedan över tio år tillbaka valt att bedriva miljöcertifierat skogsbruk enligt FSC® och/eller PEFC™. Detta innebär exempelvis att pappersmassa från våra skogar kan användas till produkter märkta med bland annat Svanen och EU-blomman. 

Behöver du anmäla ett fel?

Om något inte fungerar i fastigheten, i din lägenhet eller er lokal kan du göra din felanmälan direkt här på webbplatsen.

FELANMÄLAN

Kontaktformulär

 

Jag godkänner att mina uppgifter används för att kontakta mig.