Fastigheter med allt du behöver

Söker ert företag en ledig lokal i Växjö med omnejd? Tveka inte att kontakta oss!
Beroende på våra vakanser kan vi erbjuda lokaler anpassade för kontors-, lager-, butiks- och industriverksamhet. Tillsammans med er anpassar vi ytorna efter era behov så att ni känner att våra fastigheter erbjuder allt ni behöver. 

Johannes Klintenheim

Affärsutveckling

073-50 96 794
Skicka e-post

 

Med miljön i fokus

TJ Gruppen vill vara ett hållbart fastighetsbolag, både nu och i framtiden. Detta präglar såväl förvaltning, ägande och utvecklingen av vårt fastighetsbestånd. Vi tar långsiktiga beslut som skapar värde!

Dessutom äger vi inom TJ Gruppen cirka 800 hektar produktiv skogsmark där vi valt att bedriva miljöcertifierat skogsbruk. Träden som växer där binder uppskattningsvis 6500 ton koldioxid per år. 

VÅRT MILJÖARBETE