TJ Gruppen, inte bara fastigheter

TJ GRUPPEN är den samlande beteckningen på en grupp företag, med huvudsaklig verksamhet inom affärsområdena: förvaltning och uthyrning av egenägda fastigheter, värdepappershandel och övrig affärsverksamhet.

Även om fastigheter ligger oss varmast om hjärtat och TJ Gruppen är en av de ledande privata aktörerna på fastighetsmarknaden i Växjö, innefattar TJ Gruppens olika grenar även investeringar i bolag inom helt andra områden. Vi kan som ägare ge verksamheterna tid att utvecklas, engagemang och närvaro där det behövs. 

Moderbolaget grundades som Tage Johansson Maskin AB 1954 av Tage Johansson, men bytte år 2006 namn till TJ Gruppen AB. Bolaget ägs och drivs fortfarande inom släkten men nu av familjen Brakander Klintenheim

Verksamheten bedrivs huvudssakligen i Småland och vårt huvudkontor och administration finns i Växjö.

Strategi

Långsiktighet skapar värde!

TJ Gruppen ska genom förvaltning, utveckling och förädling av vårt fastighetsbestånd skapa långsiktiga värden för våra hyresgäster. Vi strävar efter fungerande hållbara relationer med våra samarbetspartners där vi tillsammans förverkligar de mål vi satt upp. 

Vi vill veta mer!

TJ Gruppen letar kontinuerligt efter nya fastigheter och byggrätter framförallt i Växjö och Kalmar. 

Har ni ett bolag eller affärsidé och söker finansiering och en partner inför utveckling eller expandering? Kontakta oss, vi vill veta mer. 


Bolag inom gruppen

TJ Gruppen AB

TJ Gruppen AB är moderbolaget i koncernen och äger och förvaltar fastighetsbestånd och bedriver handel med värdepapper. TJ Gruppen AB bedriver även övrig affärsverksamhet och är en av huvudägarna i ett flertal noterade och onoterade bolag inom olika verksamhetsområden.

Brakander & Klintenheim 

Brakander och Klintenheim äger och förvaltar hyresfastigheter med bostäder och kontor centralt i Växjö. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag och innefattar teknisk och ekonomisk förvaltning av hyresfastigheter och skogsfastigheter. Fastigheternas placering är Kronobergs- och Kalmar län. 

TJ Orren AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter centralt i Alvesta. Mark för nybyggnation finns tillgänglig. 

TJ Sotaren AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter centralt i Växjö. Mark för nybyggnation finns tillgänglig. 

Prispressaren i Småland AB

Bolaget äger och förvaltar bla industribyn Åryd 2:1, samt bedriver värdepappershandel.

TJ Öjaby AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Öjaby. "Öjaby Herrgård" är bolagets huvudfastighet men även en förskola och ytterligare en fastighet finns med i beståndet. 
TJ Öjaby AB äger även mark för nybyggnation där detaljplanelagd mark finns tillgänglig. 

 


 

Behöver du anmäla ett fel?

Om något inte fungerar i fastigheten, i din lägenhet eller er lokal kan du göra din felanmälan direkt här på webbplatsen.

FELANMÄLAN

Kontaktformulär

 

Jag godkänner att mina uppgifter används för att kontakta mig.