Brakander & Klintenheim 

Brakander och Klintenheim äger och förvaltar hyresfastigheter med bostäder och kontor centralt i Växjö. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag och innefattar teknisk och ekonomisk förvaltning av hyresfastigheter och skogsfastigheter. Fastigheternas placering är Kronobergs- och Kalmar län. 

Inom fastighetsbeståndet finns cirka 800 hektar produktiv skogsmark vilket motsvarar cirka 1150 fotbollsplaner med skog. Sedan mer än 10 år tillbaka bedriver vi miljöcertifierat skogsbruk enligt FSC® och PEFC™ på dessa fastigheter. Detta innebär exempelvis att pappersmassa från våra skogar kan användas till produkter märkta med bland annat Svanen och EU-blomman.

Vi letar kontinuerligt efter nya fastigheter. Har du en hyresfastighet eller skogsfastighet du vill sälja, kontakta gärna oss. 

 

 

 

Behöver du anmäla ett fel?

Om något inte fungerar i fastigheten, i din lägenhet eller er lokal kan du göra din felanmälan direkt här på webbplatsen.

FELANMÄLAN

Kontaktformulär

 

Jag godkänner att mina uppgifter används för att kontakta mig.