Bra att veta

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta för dig som befintlig eller blivande hyresgäst. Har du bestämt dig för att flytta från någon av våra fastigheter kan du även läsa vad som gäller och hur du skall gå tillväga.  

Inflyttning

El-abonnemang tecknas och betalas av dig som hyresgäst, kom ihåg att anmäla el-abonnemang till VEAB senast två veckor före inflyttning, du kan sedan välja valfri elleverantör.

Folkbokföring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Betalning av hyra

Betalning av hyran ska ske i förskott senast sista vardagen i månaden före. Hyresavier skickas ut kvartalsvis.

Hyran går även att betala via autogiro. Ring eller maila oss så skickar vi en blankett med ansökan om autogiro till dig. Hyresbeloppet dras från ditt konto den sista vardagen i månaden.

Vid för sent inbetald hyra debiteras dröjsmålsränta.

Uppsägning och avflyttning
Avflyttning kan ske tidigast vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader efter uppsägningen. Exempel - om du säger upp din lägenhet någon gång mellan den 1-31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj.

Vid avflyttning skall lägenheten besiktigas. Lägenheten och även tillhörande utrymmen så som förråd och garage ska vid samma tillfälle vara tomma och städade.
Om lägenheten inte är ordentligt flyttstädad måste vi debitera dig för städkostnaden.
All utrustning som tillhör lägenheten, t ex dörrar, hatthylla och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten. Besiktning ska bokas i god tid före avflyttning.

 

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Balkong
Blomlådor eller liknande får inte hängas utanför balkongen på grund av att det finns risk att det kan falla ned och orsaka skada. Tänk också på att man inte får slänga ut fimpar, skräp m.m.

Brandvarnare
Fastighetsägaren tillhandahåller en brandvarnare till alla lägenheter. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera brandvarnarens funktion under tiden man bor i lägenheten. Vid fel hör, av dig till oss genom felanmälan.

El-abonnemang

El-abonnemang tecknas och betalas av dig som hyresgäst, kom ihåg att anmäla el-abonnemang till VEAB senast två veckor före inflyttning, du kan sedan välja valfri elleverantör. Glöm inte att avsluta el-abonnemanget vid avflyttning.

Felanmälan
Felanmälan kan göras via formuläret Felanmälan. Det går också bra att kontakta oss via mail info@tjgruppen.se eller per telefon 0470-74 69 40 vardagar mellan 08:00-12:00. Akuta fel som inte kan vänta tills nästa arbetsdag anmäls till jourtelefon 
070-8455655 eller 073-509 67 94. 

Hemförsäkring
Kom ihåg att teckna hemförsäkring, den omfattar alla i din familj och täcker, förutom skador på dina ägodelar, även sådant som kan drabba fastigheten vid brand eller vattenskada. Har du ingen försäkring kan dina kostnader bli mycket stora vid eventuell olycka.

Rökning och husdjur
Rökning och husdjur bör ej förekomma i lägenheten, kostnader relaterade till rökning och husdjur kommer debiteras hyresgäst.

Jour - när kontoret är stängt
Vid allvarliga/akuta fel och efter kontorets öppettider ring 070-8455655 eller 073-509 67 94.

Persienner
Hyresvärd ansvarar ej för persiennerna i lägenheterna.

Störning
Vår målsättning är att det ska vara lugnt och trivsamt i våra hus, oavsett vilken tid och dag det är. Vissa ljud måste man dock som hyresgäst ha överseende med t ex hushållsmaskiner, steg och röster. Om du upplever att dina grannar stör t ex genom hög musik, bråk och skrik hör du av dig till kontoret. När du anmäler störningen till oss har vi tystnadsplikt och du kan vara anonym gentemot den störande hyresgästen.

Ventilation
För att ventilationen ska fungera tillfredställande i lägenheten är det viktigt med regelbunden rengöring av filter i köksfläkt, dammsug och våttorka även ventiler och frånluftsdon regelbundet.

Parkering
Parkering ska ske på markerade platser och endast på den plats du själv hyr.

Sopor och avfall
Det är allas ansvar att se till att sophanteringen sköts på ett bra sätt. Var noga med att slänga rätt saker på rätt ställe. Bruna påsar till matavfallssortering finns i tvättstugan- vid behov av påfyllning maila eller ring oss gärna. Det är inte tillåtet att slänga annat än hushållssopor i sopkärlen, wellpapp, glas, mm skall sorteras och lämnas till återvinning. 

Trapphus
Trapphus skall vara fria från cyklar, barnvagnar, leksaker, lösa mattor, skräp mm. Trapphuset är en utrymningsväg och får inte blockeras. Ambulans och räddningstjänst måste ha fri väg vid eventuell olycka.

Tvättstuga
Tänk på att hålla dina tvättider och att göra rent de maskiner och den utrustning som du använt. Sopa och torka golvet. Kontrollera att du stängt av samtliga maskiner (förutom de där det anges att de inte ska stängas av), att du inte glömt kvar något samt släckt belysning i tvättstuga och torkrum. Lämna tvättstugan i samma fina skick som du själv vill finna den!

Behöver du anmäla ett fel?

Om något inte fungerar i fastigheten, i din lägenhet eller er lokal kan du göra din felanmälan direkt här på webbplatsen.

FELANMÄLAN

Kontaktformulär

 

Jag godkänner att mina uppgifter används för att kontakta mig.